Nauka + zawód = lepszy start w dorosłość!

W dniu 19.12.2018 r. uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali w ramach projektu z doradztwa zawodowego spotkali się z pracownikami PKP sp. z o.o.

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży ze stanowiskami pracy w PKP sp. z o. o. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z m. in. pracą drużyny trakcyjnej oraz konduktorskiej, stosowaniem telefonogramów zapowiadawczych, zasadami przygotowania dróg przebiegu, prawidłową kolejnością podczas przygotowania pociągów do jazdy oraz kolejnością wyprawianych pociągów, podstawami prowadzenia ruchu pociągów. Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę z zagadnień związanych z rozrządem składów pociągów, formowaniem składów pociągów, przygotowaniem pociągu do jazdy, prowadzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej, gospodarowaniem taboru i jego obsługą. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć akcesoria używane przez kierowników pociągów i poznać zasady wystawiania biletów oraz obsługi terminali biletowych. Ważnym doświadczeniem było również zapoznanie się z pracą maszynistów, fachowców od trakcji, sterowania ruchem oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Ponadto uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, jakie umiejętności i cechy osobowości są potrzebne na danym stanowisku, stanowiące podstawę do wybrania własnej ścieżki kariery po ukończeniu edukacji.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie serdecznie dziękuje gościom za przyjęcie zaproszenia w celu przeprowadzenia wywiadu.