Czas na próbne egzaminy zawodowe…

Podobnie, jak w latach ubiegłych, uczniowie drugich klas technikum zmierzyli się z Próbnym Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe.

W dniu 19 grudnia odbył się próbny egzamin zawodowy dla klasy II technikum eksploatacji portów i terminali, obejmujący kwalifikację AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Uczniowie mieli możliwość zapoznania z jego formą, a także sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Pierwszy etap egzaminu miał formę pisemną i polegał na rozwiązaniu arkusza egzaminacyjnego składającego się z 40 pytań. Test sprawdził wiadomości i umiejętności uczniów właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Drugi etap egzaminu miał formę praktyczną. Etap ten polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne kompetencje naszych uczniów w organizowaniu i wykonywaniu obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz dokumentacji związanej z realizacją usług i planowaniem obsługi podróżnych w portach i terminalach.

Mamy nadzieję, że próbny egzamin zawodowy spełnił swoje zadanie i poza zapoznaniem uczniów ze sposobem organizacji egzaminu zawodowego oraz ze specyfiką zadań egzaminacyjnych, dał możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności przed egzaminem, który czeka młodych ludzi już w czerwcu.

Z przebiegu egzaminu każdy uczeń otrzyma informację zwrotną o wynikach swojej pracy, z pełnymi kryteriami oceniania. Pozwoli to uczniom określić dziedziny wymagające jeszcze dopracowania, douczenia, uzupełnienia brakujących umiejętności.