Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką zagadnień dotyczących funkcjonowania UE i upowszechniania wiedzy z tego zakresu. Wśród nagród jest m.in. wizyta studyjna w Brukseli oraz miesięczny staż w PE. Finaliści mogą także liczyć na preferencje podczas rekrutacji na wybrane kierunki Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszym etapie uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań związanych z UE. Do zawodów II stopnia zakwalifikują się osoby, które uzyskają przynajmniej 27 punktów.