Etap szkolny XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

23 października 2019 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma na celu: rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną oraz  pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich.

Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do drugiego (okręgowego) etapu Olimpiady, który odbędzie się w całym kraju 6 grudnia. Życzymy wszystkim powodzenia.