Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W naszej szkole przedstawiciele uczniów klas pierwszych czytali fragmenty książki Weroniki Roth „Niezgodna”. Książka ta została zakupiona z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto, uczniowie w bieżącym roku szkolnym, biorą udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Książka „Niezgodna” znalazła się się na liście lektur Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Zaletą głośnego czytania jest m.in. rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem wśród młodzieży.

Ewa Czajkowska