Olimpiada biologiczna

W dniu 7 października  o godzinie 9.00 w naszej szkole miał miejsce finał szkolny Olimpiady Biologicznej. Wzięło w niej udział pięciu uczniów z klasy IIBL: Agata Grzenia, Bartłomiej Grzybowski, Nikola Piskulska, Milena Szaniec, Adam Wiśniewski. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu 45 zadaniowego o wysokim stopniu trudności, w tym 10 zadań było zadaniami otwartymi o tematyce badawczej. Komisja w składzie: Beata Bogalecka (przewodnicząca), Danuta Paupa, Dariusz Waśkowski po sprawdzeniu zadań podjęła werdykt: I miejsce – Nikola Piskulska, II miejsce Agata GrzeniaBartłomiej Grzybowski, III miejsce Milena Szaniec, IV miejsce Adam Wiśniewski. Uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych. Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi, pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie.

 W załączeniu fotoreportaż z olimpiady.

Opracowała: nauczyciel biologii Beata Bogalecka