Ogólnopolski Dzień Nowych Technologii w Edukacji – PZS REDA jest SMART

W związku z ogólnopolskimi obchodami DNIA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI w naszej szkole zaprezentowano wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

Uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali mieli za zadanie przybyć ze swoimi smartfonami z zainstalowaną aplikacją do tworzenia i skanowania kodów QR. Uczniowie wykonywali zakodowane zadania z zakresu aliansów lotniczych. Celem wydarzenia była promocja edukacji cyfrowej.

Technologie informacyjno – komunikacyjne, to codzienność w naszej szkole. Na przykład w ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie ćwiczą słownictwo w ramach platformy Insta.Ling. Podczas lekcji z przedmiotów  zawodowych uczniowie reklamy i grafiki tworzą projekty multimedialne, czy też animacje komputerowe. Na przedmiotach przyrodniczych uczniowie korzystają z multibooka, poznając m.in. właściwości chemiczne związków, tajemnice ciała ludzkiego. Szkoła bierze również udział w cyfrowych projektach edukacyjnych, np. Mistrzowie Kodowania.

Dzięki nowym technologiom, a zwłaszcza tym mobilnym nauka jest dużo łatwiejsza i można niekiedy potraktować ją, jako formę zabawy. Praca z urządzeniami nowej generacji informatycznej uczy cierpliwości, pomaga ćwiczyć koncentrację, spostrzegawczość oraz pobudza wyobraźnię. PZS w Redzie promuje wśród uczniów stosowanie nowych technologii w szkole oraz zachęca do ciekawego i bezpiecznego korzystania z Internetu.