Światowy Dzień Wody w naszej szkole

Woda jest bezcennym surowcem, bez którego niemożliwe jest życie. Około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do wody zdatnej do picia, a ponad 2,6 miliarda osób nie ma zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych. Dostęp do pitnej wody jest fundamentalnym prawem człowieka. Prawem, którego miliony ludzi na całym świecie są pozbawione. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka. Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Szkolna grupa PAH wzięła udział w dyskusji na temat dostępu do wody. Wspólnie zastanowiliśmy się nad tym jak można wpłynąć na wyrównanie dostępu do wody na świecie. Uczniowie wzięli również udziału w wodnym Quiz Kahooto, który wyzwolił wiele emocji. Po każdej udzielonej przez drużyny odpowiedzi,  pytania uzupełniono komentarzem.