Przekazanie sztandaru

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.

Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym? Odpowiedzią niech będą słowa Wacława Tokarza wybitnego historyka wojskowości, który pisał, że:
Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków.

Jego słowa potwierdza marszałek Józef Piłsudski:
Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Tradycją naszej szkoły jest przekazanie sztandaru przez uczniów klas maturalnych, uczniom klas młodszych. 16 października nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. Ustępujący poczet w składzie: chorąży Łukasz Rompca oraz asysta Małgorzata Szczepaniak, Daria Kowalska przekazał sztandar nowemu pocztowi w składzie chorąży: Nikodem Marczyński, asysta: Wiktoria Rosińska, Milena Wójcicka