2019-10-28 Trening „wyzwań na już”

„Wyzwania na już” to bardzo ważny aspekt programu. Liczy się przede wszystkim spontaniczność i praca zespołowa. Podczas treningu rozwijane są kluczowe umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem, czy analiza rozbieżnych przypadków, zachęcając tym samym do podejmowania procesu twórczego w oparciu o swoje mocne strony.