Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usunięcie skutków zalania pomieszczeń Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38”