Relacja z przebiegu gry terenowej „KróleSTWO Ubó”

17 pażdziernika obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Aby przybliżyć młodzieży problem osób, które na co dzień borykają się z ubóstwem, czy utrudnionym dostępem do edukacji, zaproponowaliśmy młodzieży wzięcie udziału w grze terenowej pod nazwą „Królestwo UBÓ”. Głównym jej celem było przekazanie młodym ludziom treści z zakresu edukacji globalnej.  Zaproszenie do zabawy przyjęli przedstawiciele wszystkich klas pierwszych. Uczniowie wcielili się w role obywateli Królestwa Ubó zmagających się z wyniszczającym królestwo STWEM.

Gra terenowa „Królestwo Ubó” dawała szansę na zmierzenie się z wybranymi problemami współczesnego świata, takimi jak ubóstwo, brak dostępu do bezpiecznej wody, zwalczanie chorób, dostęp do edukacji, czy konflikty zbrojne. Gra uczyła umiejętności współpracy i promowała aktywne postawy wobec problemów społecznych. Forma gry umożliwiała przekazanie uczniom wiedzy na temat współzależności między nami, ludźmi żyjącymi w krajach globalnej Północy, a mieszkańcami państw globalnego Południa.

Organizatorzy projektu