Turniej o tytuł technika roku 2018

Drodzy Uczniowie, rusza szkolny Turniej o zaszczytny tytuł Technika Roku
2018, w którym udział mogą wziąć uczniowie wszystkich klas
technikalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

Turniej kończy się w czerwcu 2018 roku, jego zwycięzca otrzyma tytuł
Technika Roku 2018, puchar Dyrektora Szkoły oraz atrakcyjną nagrodę
rzeczową, a wszyscy aktywni uczestnicy Turnieju pamiątkowe dyplomy.
Regulamin będzie dostępny na stronie szkoły. Zapraszamy do udziału.