Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 07.06.2016

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na wykonanie robót związanych z remontem:

„Usunięcie skutków zalania pomieszczeń Hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38”