Uczniowie podczas warsztatów w PPNT

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości wzięliśmy udział w warsztatach biotechnologicznych na temat  izolacji barwników z roślin i rozdział metodą chromatografii cienkowarstwowej.

Celem zajęć laboratoryjnych była popularyzacja wiedzy z zakresu: chemii analitycznej, biologii oraz hodowli roślin w warunkach in vitro.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z techniką rozdzielania substancji aktywnych, barwnych w produktach spożywczych z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC – thin layer chromatography) jest techniką tzw. chromatografii adsorpcyjnej. Jest  najpopularniejszą metodą szybkiego sprawdzania postępu reakcji chemicznych czystości produktu. Może być wykorzystywana do identyfikacji związków organicznych i nieorganicznych. Metodę  tę  stosuje  się  w  analizie  mieszanin: poreakcyjnych i  uzyskiwanych  z  surowców  naturalnych,  przy  potwierdzaniu  identyczności  składników produktów  handlowych  (leki,  barwniki,  środki  konserwujące  itp.),  a  także  przy  badaniu obecności  wszelkiego  rodzaju zanieczyszczeń  np.  w  produktach  spożywczych i w środowisku naturalnym.