Uczniowie PZS Reda klas mundurowych pamiętają o żołnierzach

Uczniowie klas mundurowych w ramach zajęć z wychowawcą przez cały rok szkolny odwiedzają cmentarz w Redzie, gdzie znajduje się pomnik bohaterskich żołnierzy Pułku broniących Polski przed Niemcami w 1939.

Nasza młodzież klas mundurowych nie może zapominać o tych, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości jakimi jest pokój, wolność i godność człowieka. Opieka młodzieży nad mogiłami bohaterów ma walor wychowawczy i edukacyjny. Jest również wielką lekcją historii, którą należy pielęgnować z pokolenia na pokolenie. Symboliczne porządkowanie grobów, to także znak okazywania szacunku, pamięci i wdzięczności wobec naszych przodków. Budowanie świadomości obywatelskiej w tym patriotycznej i kultywowanie tradycji wśród naszej młodzieży to priorytet w wychowaniu patriotyzmu.

Uczniowie klas mundurowych pamięć o żołnierzach, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, pochylając głowę, uczcili minutą ciszy. Oddając hołd żołnierzom swoją postawą uczniowie wyrażają szacunek do tradycji narodowych.