Wmurowano akt erekcyjny pod nowy budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie

Władze Starostwa Powiatowego w Wejherowie, wykonawca, Dyrekcja Szkoły- kilkanaście osób podpisało się pod aktem erekcyjnym, który został uroczyście wmurowany na budowie nowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Powstający gmach będzie przeznaczony przede wszystkim dla uczniów technikum branż kreatywnych o profilu praktycznym. Dwukondygnacyjny budynek liczył będzie 10 pracowni zawodowych i gotowy ma być do końca sierpnia 2019 r. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, w ramach której powstaje nowoczesny budynek z pracowniami zawodowymi rozpoczęła się już jesienią 2018 r. Budynek ma już wykonane fundamenty, ściany i stropy. Realizowana jest obecnie dalsza konstrukcja budynku oraz instalacje, które są zakrywane. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace związany z wykończeniem nowego skrzydła i jego urządzeniem.

We wtorek 5 marca odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

– Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych powstaje ze środków Starostwa Powiatowego w Wejherowie na potrzeby kształcenia technicznego na kierunkach o profilach kreatywnych. Mam ogromną nadzieję, że inwestycja okaże się doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, który wciąż jest nienasycony specjalistami z dziedziny grafiki, reklamy, realizacji dźwięku, czy architektury krajobrazu – powiedziała Dorota Nowicka – Klimowicz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Jak wyjaśnia, w budynku będą nowoczesne pracownie zawodowe, sale komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie wiąże się z koniecznością wykształcenia większej liczby osób kształcących się w „zawodach przyszłości” zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT, branż reklamowo-poligraficznych i medialnych. W nowym budynku kształceni będą technicy reklamy, grafiki, realizatorzy nagrań i nagłośnień, asystenci kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, fotografii i multimediów oraz przyszli architekci  krajobrazu. Program kształcenia na tych kierunkach powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora branż kreatywnych od lat obecnymi w życiu naszej szkoły – mówi Dorota Nowicka – Klimowicz.

Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 8,1 mln zł., z czego kwota ponad 1,5 mln zł przeznaczona będzie na wyposażenie nowych pracowni. Prace w całości finansowane są z budżetu Powiatu Wejherowskiego.