Uczniowie redzkiego technikum eksploatacji portów i terminali nagrodzeni za kreatywny projekt

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie znaleźli się w gronie finalistów i zostali zaproszeni na uroczystą Galę Finałową będącą zwieńczeniem II edycji konkursu ” Razem do zawodu”, która odbyła się 25 kwietnia 2019 r.

Konkurs „Razem do zawodu” zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, a jego celem jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy, poprzez przygotowanie kompetentnych kadr. Ma także promować szkolnictwo branżowe i podnosić atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Odbywa się on w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W konkursie „Razem do zawodu” wystartowało 416 uczniów szkół zawodowych, którzy utworzyli 98 zespołów projektowych. Do finału zakwalifikowano 49 projektów, w których udział wzięło 208 uczestników.

Konkurs obejmował osiem kluczowych branż, a Powiatowy Zespół Szkół w Redzie startował z projektem w branży „Transport, logistyka, motoryzacja i przemysł morski” i przedstawił projekt „Projekt transportu na marsa na miarę XXI w.”  Komisję konkursową tworzyli przedstawiciele samorządu, pracodawców i uczelni wyższych. Konkurs składał się z pięciu etapów, które zakończyła Gala Finałowa „Razem do zawodu”.

Uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne, a dodatkowo mogą uczestniczyć w stażach zawodowych i uzyskali punkty do stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, do którego nabór będzie już we wrześniu.

Przyznano także nagrodę specjalną od Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w tej branży. Trafiła ona do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie za „Projekt transportu na marsa na miarę XXI w.”.