Projekt naukowo-badawczy

W roku szkolnym 2017/2018 nasi uczniowie technikum grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyli w warsztatach i wykładach, które zostały poświęcone problemowi nałogowego korzystania z mediów cyfrowych, w tym z telefonów komórkowych. Projekt pozwolił odpowiedzieć na szereg pytań: 

  • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych,
  • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób,
  • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia,
  • jak bardzo są szczęśliwi,
  • jaką mają wolę do życia,
  • jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).