VIII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej

 

Drodzy Nauczyciele i uczniowie!

Zapraszamy Państwa wraz z Waszymi podopiecznymi do udziału w kolejnej edycji konkursu poezji śpiewanej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:

  • Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej

zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstu piosenek

popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru wśród młodzieży

przybliżenie sylwetek i twórczości znanych poetów

uwrażliwienie uczniów na dbałość i estetykę wykonania utworów

Przedmiot oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniać sposób zaprezentowania utworu wg podanych kryteriów:

dykcja

emisja głosu

aranżacja utworu

artyzm

Struktura i przebieg konkursu:

  • Etap międzyszkolny odbędzie się w ZSP w Redzie 29.11.2017r. o godz. 10.00

  • Lista z nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela opiekującego się uczestnikami oraz imionami i nazwiskami wykonawców należy przesłać do 26.11.2017r. (karta zgłoszenia na stronie szkoły: www.zspreda.pl)

  • Regulamin przebiegu eliminacji finałowych:

  • W etapie międzyszkolnym daną szkołę może reprezentować dowolna liczba wykonawców w każdej z dwóch kategorii, czyli zespół (od duetu do oktetu) lub solista

  • Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 4 minut

  • Uczestnicy prezentują jeden utwór w języku polskim

  • Decyzje jury są ostateczne. Na najlepszych wykonawców czekają nagrody rzeczowe

  • Koncert laureatów odbędzie się w ZSP w Redzie w dniu ogłoszenia wyników konkursu1

Komisja sędziowska:

Przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz oceną poszczególnych wykonawców zajmuje się Komisją Konkursowa

1Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym

Załączniki: