Warsztaty projektowe Polskiej Akcji Humanitarnej w szkole

Szkolna grupa PAH w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyła w warsztatach, zajęciach mających na celu zwiększanie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie postaw społecznie odpowiedzialnych.

W dniu 29.05.2018r. w naszej szkole odbyła się warsztaty podsumowujące wszystkie etapy programu Szkoła Humanitarna. Warsztaty rozpoczęły się od opowieści historii kobiety mieszkającej w Afryce, która postanowiła się sprzeciwić wymuszeniu na niej związku małżeńskiego. W konsekwencji została pobita i uciekła z domu, natrafiła następnie na oddział PAH, który okazał jej pomoc. Taka historia dała uczniom do zrozumienia, jak bardzo ważne są nasze działania wobec świata. Podczas kolejnych zadań prowadzący poruszył tematy, które dotyczyły zmian w funkcjonowaniu gospodarki wielu państw świata. Uczniowie obrazowo dowiedzieli się, jak nawet najmniejsza zmiana może wpłynąć na funkcjonowanie innych podzespołów gospodarki. Na kolejnym etapie zajęć uczniowie rozmawiali o braku zasobów naturalno-ekonomicznych na świecie. Poznali historię jaka miała miejsce jeszcze kilka lat temu, gdzie mały chłopiec w wieku sześciu lat otrzymał od swego nauczyciela zadanie domowe polegające na sposobie okazywania pomocy osobom głodującym. W tym celu podzielił się informacją z innymi ludźmi, którzy postanowili zorganizować koncert charytatywny na rzecz osób głodujących. Dzięki tak szybkiemu przepływowi informacji została zebrana potężna suma pieniędzy, którą przekazano następnie potrzebującym. Na warsztatach nie zabrakło tematu dotyczącego dyskryminacji. Uczniowie podzieleni na pięcioosobowe grupy sporządzili plan, który miałby na celu zapobiegać aktom poniżania. Pomysły były naprawdę różne, ale najlepszym okazała się organizacja koncertu muzycznego, na którym to artystami jako przedstawiciele ofiar dyskryminacji,  mówiliby o sobie i swej odmienności. Warsztaty były szansą na poznanie tematyki humanitarnej, ale również na poznanie siebie nawzajem.

Warsztaty były szansą na poznanie tematyki humanitarnej, ale również na poznanie siebie nawzajem. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w warsztatach w naszej szkole. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze wiele okazji, by wspólnie realizować ciekawe projekty. Dziękujemy Panu Piotrowi za przybycie do naszej szkoły i poprowadzenie warsztatów.