Wycieczka technika eksploatacji portów i terminali do Portu Gdańsk i Terminalu DCT

15 stycznia odbyła się wycieczka do Portu Gdańsk i Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego DCT. Uczestnikami byli uczniowie technikum kierunku Technik eksploatacji portów i terminali.

Jest on położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

Plan wycieczki zawierał najciekawsze miejsca w porcie. Zwiedzanie portu rozpoczęliśmy od Kapitanatu Portu Północnego, gdzie z 13 piętra wieży Kapitanatu Portu uczniowie mogli zaobserwować port zewnętrzny i wewnętrzny oraz podziwiać panoramę Gdańska. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie bazy promowej terminalu Westerplatte oraz objazdu po terminalach: masowym, kontenerowym oraz wolnego obszaru celnego. Po zrealizowaniu pierwszej części wyruszyliśmy do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego DCT. Zwiedzanie obejmowało objazd po terminalu i pokazanie najważniejszych punktów terminalu.

Wycieczka była cenną lekcją praktyczną, podczas której młodzież poszerzyła swoją wcześniej zdobytą wiedzę.