ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW PZS REDA W HISZPANII

 

Szkoła nasza w roku szkolnym 2016-2017 i 2017-2018 realizuje projekt zagranicznych praktyk zawodowych pod nazwą:

„Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Hiszpanii”.

Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Nasi uczniowie wyjechali do Hiszpania (region Andaluzji), i odbyli praktyki w miastach: UbedaSewilla. Partnerem projektu była EUROMIND PROJECTS SL – Międzynarodowa firma doradcza i szkoleniowa specjalizująca się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibami w Andaluzji – w Sewilli i Ubedzie (Hiszpania).

Projekt „Profesjonalni w swoich zawodach – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Hiszpanii” po raz pierwszy w historii szkoły objął realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla 39 uczniów w trzech zawodach:

  • Technik organizacji reklamy – grupa: 16 uczniów + 2 opiekunów, którzy w terminie: 25.06.2017 – 15.07.2017r. wyjechali do Sewilli, gdzie realizowali tzw. praktykę kontrolowaną we współpracy ze szkołą EUSA w Sewilli.
  • Technik architektury krajobrazu – grupa: 16 uczniów + 2 opiekunów, którzy w terminie: 17.09.2017 – 30.09.2017r. wyjechali do Sewilli i odbyli praktykę w firmie Landscapes Aljarafe.
  • Technik geodeta – grupa: 7 uczniów + 1 opiekun, którzy w terminie: 02.07.2017 – 15.07.2017r. wyjechali do miejscowości Ubeda powiat (Jaen) region (Andaluzja). Tam realizowali będą praktykę w firmie geodezyjnej.