Zajęcia z kinezjologii edukacyjnej dla klasy e-sportowej

Ciąg dalszy zajęć psychologa z klasą 1ct. Tym razem uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z kinezjologii edukacyjnej. Podczas zajęć wykonywano ćwiczenia, które mogą pomóc im w lepszym przygotowaniu się do rozgrywek e-sportowych. Podczas zajęć klasa zapoznała się z metodą Denissona, która ma na celu poprawę koncentracji i pamięci.

Dzięki pracy nad sposobami uczenia się dzieci w wieku szkolnym, została opracowana i rozwinięta technologia, która jest obecnie używana w różnych krajach przez ludzi w każdym wieku do generowania pozytywnych zmian w ich życiu. Jest to kinezjologia, (która pochodzi od gr. kinein – poruszać się i logos uczyć się), jest nauką zajmującą się ruchem.  Kinezjologia Edukacyjna, zwana także metodą Dennisona (Educational Kinesiology – w skrócie Edu-K, której częścią jest Gimnastyka Mózgu ®), jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy ciała i umysłu.

Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała jednostki. Metoda ma już ponad 30 lat, a jej twórca – dr Paul Dennison jest wybitnym praktykiem. Jego odkrycia opierają się na zrozumieniu współzależności rozwoju fizycznego, opanowywaniu języka i osiągnięć intelektualnych. Ćwiczenia opracował Paul Dennison na podstawie doświadczeń, które zdobył w walce z własną dysleksją i wadą wzroku, w pracy z dziećmi oraz w pracy z ludźmi, którzy doznali uszkodzeń mózgu w różnych wypadkach.

Dr Paul Dennison odkrył proste ruchy, które mają bezpośredni wpływ na stymulację mózgu. Np. skuteczność uczenia się zależy, jak wiadomo, od współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej.

Badania pokazują, że dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu mają tendencję do korzystania częściej z jednej półkuli mózgu. Dlatego też ćwiczenia i procedury Kinezjologii Edukacyjnej prowadzą do zintegrowanej pracy obu półkul mózgowych i dzięki temu efektywnie przezwyciężają tzw. stres edukacyjny, prowadząc do uzyskania określonych sposobów zachowania i umiejętności szkolnych.