Zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej

Dnia 8 marca 2017 odbyły się zajęcia z musztry indywidualnej i zespołowej. Tym razem komandor Piotr Górski zajął się szkoleniem uczniów klas pierwszych. Podstawowym celem szkolenia była integracja wewnątrzklasowa oraz wypracowanie struktury dowodzenia na wzór wojskowej z wytłumaczeniem ról i obowiązków poszczególnych szczebli dowodzenia. Uświadomiły one zebranym, jak ważne jest to narzędzie dowódcy – usprawnia organizację i wprowadza dryg wojskowy wzmacniając zarazem integralność i współpracę w pododdziałach. Ćwiczenia obejmowały:

  • postawę zasadniczą i swobodną
  • przeprowadzanie zbiórki
  • zwroty w miejscu
  • rozpoczęcie marszu i zatrzymanie
  • występowanie z szyku
  • oddawanie honorów w nakryciu głowy i bez nakrycia, w miejscu i w marszu
  • służbowe przedstawianie się i meldowanie.