Zawodowcy dla Europy

W Powiatowym Zespole Szkół zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy”  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach, którego 38 uczniów wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii. Głównym celem projektu jest Czytaj więcej…

TRWA REKRUTACJA

KANDYDATÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ/TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie do projektu „Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049444 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Załączniki informacja wstępna regulamin Czytaj więcej…

Rusza nabór uczestników na praktyki zagraniczne do Hiszpanii

Od stycznia 2019 roku ruszyła rekrutacja na praktyki zagraniczne w Hiszpanii.  Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów projektu p. Ewy Macek i p. Gabriela Wołosewicza.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji. Praktyki zagraniczne realizujemy w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Praktyki w słonecznej Hiszpanii Czytaj więcej…

Erasmus+ Power

Z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 rusza w szkole kolejny projekt Erasmus+ Power. Projekt „Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy” zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum. Będą to dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku Czytaj więcej…