V szkolny turniej scrabble

Scrabble to gra, która została wymyślona 83 lata temu w USA. Słowna zabawa spodobała się i szybko rozprzestrzeniła. Od 1993 roku istnieje Polska Federacja Scrabble. W naszej szkole już piąty raz zorganizowane zostały szkolne zawody. W Szkolnym Turnieju Scrabble 15 osób rywalizowało ze sobą. Do finału dostali się Ola, Jakub,Adrian oraz Radek. Bezkonkurencyjny okazał się Jakub, który zdobył najwyższe miejsce na podium. Czytaj więcej…

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY Dla gimnazjalistów i rodziców 17 V 2019 r. g.14.00 – 17.00

Europejska podróż

1 maja 2004 r. obchodziliśmy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty i swego rodzaju definitywne zakończenie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu. Z tej okazji uczniowie szkolnej grupy EPAS przygotowali projekt „Europa – nasz wspólny dom”. Każdy z nas mieszka w domu rodzinnym. Naszym drugim domem jest nasza ojczyzna- Polska. Czytaj więcej…

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

ZARZĄDZENIE Nr  3 /2020 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych Czytaj więcej…

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odebrali indeksy

7 grudnia odbyło się uroczyste rozdanie indeksów dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wszystkim słuchaczom życzymy wiele zadowolenia ze zdobywania nowych umiejętności  i doświadczeń. Drodzy Słuchacze Dyrekcja i Grono Pedagogiczne życzy wszelkiej pomyślności. Niech czas spędzony na zajęciach, będzie wypełniony nie tylko inspirująca pracą i pogłębieniem wiedzy, ale przyniesie także wiele radości oraz stanie się okazją do zawarcia nowych, ciekawych Czytaj więcej…

Erasmus w naszej szkole – Europa wita nas!

Z radością informujemy, że od listopada 2018 r. w naszej szkole rusza nowy projekt unijny ERASMUS+, który powstał przy współpracy ze szkoła niemiecką. Projekt  pt. „A song to integrate nations and aather all colours together” został zatwierdzony przez Narodową Agencję, co oznacza, że nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Rumuni, Sycylii oraz Turcji, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W czasie Czytaj więcej…

Jesteśmy Szkołą Humanitarną!

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła wzięła udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Humanitarna”. W ramach projektu młodzież i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, zajęciach mających na celu zwiększanie ich wiedzy z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie postaw społecznie odpowiedzialnych. W szkole odbyły m. in. się prelekcje dotyczące problematyki głodu i niedożywienia, sposobu dystrybucji żywności, dysproporcji w rozwoju rolnictwa. Ważnym elementem prelekcji Czytaj więcej…