Kolejna grupa II klasy portów i terminali w PKP Sp. z o.o.

Uczniowie II klasy technikum eksploatacji portów i terminali wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Gdyni, podczas której mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Przewozów Towarowych PKP Cargo S.A. oraz spotkać się z przedstawicielami firmy. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z możliwościami rynku pracy i wiązania swojej przyszłości zawodowej z branżą TSL. Przedstawiciele firmy zaprezentowali uczniom informacje na temat inwestycji w infrastrukturę kolejową, modernizacji kolei, realizacji dużych projektów i wpływu tych działań na rynek pracy oraz perspektywy rozwoju. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała krótkich prelekcji pracodawcy, zadawała wiele pytań, co wskazuje na to, że uczniowie są zainteresowani funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa kolejowego i z nim łączą swoje plany zawodowe.