Konkurs wiedzy kosmicznej

Ania Rohde wzięła udział w konkursie wiedzy kosmicznej pt. „60 lat ery kosmicznej – kierunek Mars”.

Celem Konkursu było m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, o Marsie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich badań i budowy urządzeń kosmicznych do badania Marsa oraz o polskim badaczu Kosmosu z Sieradza – Arym Sternfeldzie. Pytania do konkursu układali pracownicy CBK PAN. Każdy z uczestników konkursu musiał odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych, które sprawdzały zdobytą wiedzę dotyczącą historii podboju kosmosu i badań Marsa. W drugim etapie  uczestnicy odpowiadali na pytania szczegółowe, wymagające bardziej  rozwiniętych  odpowiedzi. Natomiast w trzecim etapie uczestnicy  konkursu  odpowiadali  na pytania problemowe  (opisowe) wybrane spośród  czterech przedstawionych  zagadnień.  Ocenie podlegało: poprawność merytoryczna, poprawność stylistyczna i językowa, zakres wiedzy astronomicznej.

Dziękujemy Ani za trud włożony w przygotowanie do konkursu.

Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych