„KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA”

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkól w Redzie zaprasza do wzięcia udziału w III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM
„KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA”.
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy konkursowej w postaci filmu/etiudy filmowej na temat:
„MODA KREOWANA PRZEZ MEDIA”.
Udział Szkoły w III Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym należy nadsyłać na Karcie zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu Konkursu na adres e-mail: annaszponikowska@wp.pl, gabriel37@wp.pl lub fax. (058) 678 70 80 do dnia 06.12.2019 r.
Prace konkursowe należy przesłać do Sekretariatu Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie w terminie do dnia 06.12.2019 r.

regulamin konkursu i karta uczestnictwa

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Konkursu
Anna Szponikowska
Gabriel Wołosewicz
PZS REDA