Otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY

Z radością informujemy, iż Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie (od 01.01.2018 r. PowiatowyZdjęcie użytkownika PZS Reda. Zespół Szkół w Redzie) otrzymał certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

Certyfikat przyznawany jest polskim szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają właściwy poziom kształcenia zawodowego i ogólnego, a także rozwijają zainteresowania i zdolności swoich uczniów dbając o wyposażenie ich w kluczowe kompetencje oraz umiejętności niezbędne młodemu człowiekowi na europejskim rynku pracy.
Celem programu Wiarygodna Szkoła jest wyróżnienie najlepszych Szkół w całej Polsce. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.

Warunkiem przyznania certyfikatu Wiarygodna Szkoła jest wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Kryterium to jest opracowywane przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. Szkoła, która wykazuje wysoką efektywność EWD, oznacza, że jest szkołą sukcesu. Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Nasz Szkoła wykazała wysokie standardy w tych obszarach. W ostatecznej weryfikacji brana jest też pod uwagę ciekawa i innowacyjna baza oraz działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
Dowodem spełnienia tych wszystkich kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowaniu szkoły jest przyznanie naszej Szkole Certyfikatu Wiarygodności.

Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Powiatowy Zespół Szkół w Redzie – uczestnik Programu – wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Jesteśmy pierwszą średnią szkołą w powiecie, która otrzymała certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

Zdjęcie użytkownika PZS Reda.