Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Przedstawiamy wykaz podręczników do nauki przedmiotów ogólnokształcących dla Liceum
i Technikum z uwzględnieniem podziału na absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

Tu znajduje się informacja o przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym
w poszczególnych klasach: oferta edukacyjna

Należy się z nią zapoznać, gdyż podręczniki w wykazie zostały podane z rozróżnieniem
na podstawowy i rozszerzony zakres nauczania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podręcznika, bądź nauczanych przedmiotów w danej klasie, zalecamy dokonać zakupu we wrześniu, po konsultacji z nauczycielem przedmiotu oraz zapoznaniu się z planem lekcji.
Informujemy również, że na początek września planowany jest w szkole kiermasz podręczników używanych.