Poznaj zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny podsumował VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy zgodnej z tematem: „Normy + miasto = smart city”.

 Zwycięzcami 7. edycji Konkursu zostali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie: Igor Białk – uczeń technikum organizacji reklamy oraz Bartłomiej Jakoniuk – uczeń technikum eksploatacji portów i terminali. Uczniowie zajęli pierwsze miejsca w dwóch kategoriach konkursowych: film i praca opisowa.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni  15 marca br. do Warszawy na konferencję podsumowującą konkurs „Normy + miasto = smart city”. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ekspertów, którzy przedstawili różne aspekty stosowania norm w kontekście smart city.

Smart City – krótko mówiąc – „miasto inteligentne”, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.