Praktyki zawodowe

Dokumenty do pobrania:

                                                           HARMONOGRAM

                    PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM     

                     W PZS w REDZIE-klasy II (Podstawówka)

                                                                     2022/2023

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 2 A T

 

Technik reklamy/333907 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4 140 godzin 12.04.2023-12.05.2023
2 2 A T Technik realizacji nagłośnień/352124 AUD.06 Obsługa sceny 4 140 godzin 12.04.2023-12.05.2023
3 2 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 4 140 godzin 02.11.2022-30.11.2022
4 2 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 02.11.2022-30.11.2022
5 2 D T Technik architektury krajobrazu/314202 OGR.03 Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4 140 godzin 12.04.2023-12.05.2023
6 2 D T Technik geodeta/311104 BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,

wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4 140 godzin 12.04.2023-12.05.2023
7 2 E T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 06.03.2023-31.03.2023
8 2 E T Technik fotografii i multimediów/343105 AUD.02 Rejestracja,

obróbka i publikacja obrazu

4 140 06.03.2023-31.03.2023

 

                                                           HARMONOGRAM

                    PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM     

                     W PZS w REDZIE-klasy III (Podstawówka)

                                                                     2022/2023

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 3 A T

 

Technik reklamy/333907 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4 140 godzin 01.02.2023-28.02.2023
2 3 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 4 140 godzin 01.02.2023-28.02.2023
3 3 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 15.05.2023-12.06.2023
4 3 C T Technik realizacji nagłośnień/352124 AUD.06 Obsługa sceny 4 140 godzin 15.05.2023-12.06.2023
5 3 D T Technik architektury krajobrazu/314202 OGR.03 Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4 140 godzin 15.05.2023-12.06.2023
6 3 D T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 15.05.2023-12.06.2023
7 3 E T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach     01.12.2022-22.12.2022

oraz 02.01.2023-05.01.2023

 

 

                                                           HARMONOGRAM

                    PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM     

            W PZS w REDZIE-klasy IV (Podstawówka)

                                                                     2022/2023

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 4 A T Technik architektury krajobrazu/314202 OGR.03 Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4 140 godzin 03.10.2022-28.10.2022
2 4 A T Technik realizacji nagłośnień/352124 AUD.06 Obsługa sceny 4 140 godzin 03.10.2022-28.10.2022
3 4 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 4 140

godzin

03.10.2022-28.10.2022
4 4 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 01.12.2022-22.12.2022oraz 02.01.2023-05.01.2023
5 4 D T Technik reklamy/333907 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4 140 godzin 03.10.2022-28.10.2022
6 4 D T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 03.10.2022-28.10.2022