Praktyki zawodowe

Dokumenty do pobrania:

                                                           

                                                           HARMONOGRAM

                    PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM     

                     W PZS w REDZIE-klasy II (Podstawówka)

                                                                     2023/2024

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 2 A T

 

Technik reklamy/333907 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 4 140 godzin 28.11.2023-02.01.2024
2 2 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 4 140 godzin 11.03.2024-27.03.2024

oraz 03.04.2024-11.04.2024

3 2 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 12.02.2024-08.03.2024
4 2 D T Technik architektury krajobrazu/314202 OGR.03 Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4 140 godzin 04.09.2023-29.09.2023
5 2 D T Technik geodeta/311104 BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,

wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4 140 godzin 04.09.2023-29.09.2023
7 2 E T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 140 godzin 11.03.2024-27.03 .2024

oraz 03.04.2024-11.04.2024

8 2 E T Technik fotografii i multimediów/343105 AUD.02 Rejestracja,

obróbka i publikacja obrazu

4 140 11.03.2024-27.03.2024

oraz 03.04.2024-11.04.2024

9 2 F T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 4 140 12.04.2024-

14.05.2024

10 2 F T Technik lotniskowych służb operacyjnych/315406 TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej 4 140 12.04.2024-

14.05.2024

                                                           HARMONOGRAM

                    PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM     

                     W PZS w REDZIE-klasy III (Podstawówka)

                                                                     2023/2024

 

Lp. Klasa Nazwa zawodu/symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 3 A T

 

Technik reklamy/333907 PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową 4 140 godzin 30.10.2023-

27.11.2023

2 3 A T Technik realizacji nagłośnień/352124 AUD.07 Realizacja nagłośnień 4 140 godzin 30.10.2023-

27.11.2023

3 3 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach 4 140 godzin 02.01.2024-26.01.2024 oraz 12.02.2024
4 3 C T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 4 140 godzin 02.10.2023-

27.10.2023

5 3 D T Technik architektury krajobrazu/314202 OGR.03 Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4 140 godzin 12.04.2024-

14.05.2024

6 3 D T Technik geodeta/311104 BUD.18

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4 140 godzin 12.04.2024-

14.05.2024

7 3 E T Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 4 140 godzin 12.04.2024-

14.05.2024

8 3 E T Technik fotografii i multimediów/343105 AUD.02

Rejestracja,

obróbka i publikacja obrazu

4 140 godzin 12.04.2024-

14.05.2024