Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 22.07.2016

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 22.07.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38”

Załączniki: