Szczególne rozwiązania w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty – aktualizacja

W związku z podpisaniem Rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję:

  1. Wydłużony został okres kształcenia zdalnego do 03 stycznia 2021r.

  2. Zmieniono datę ferii zimowych  na okres od 04 do 17 stycznia 2021- w związku z powyższym  odwołaniu ulegają zaplanowane dni dyrektorskie: 04 stycznia  oraz 05 stycznia 2021r.

  3. Zakończenie pierwszego semestru, tak jak pierwotnie zaplanowano, odbędzie się 21 grudnia 2020r.

  4. Ustalono dodatkowy dzień dyrektorski na 22 grudnia 2020r.

  5. Zajęcia praktyczne dla klas technikum  są realizowane na terenie szkoły wg osobnego harmonogramu, zgodnie z rozporządzeniem,  podanego do wiadomości uczniów przez nauczycieli przedmiotów zawodowych od 30 listopada 2020r.

Z poważaniem

Dorota Nowicka- Klimowicz

Dyrektor PZS w Redzie