Warsztaty Historyczno-Europejskie 2018

Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w szkoleniu z zakresu debat oksfordzkich. Grupa uczniów realizuje projekt Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej w Łodzi  pt. „Historia w słowie zamknięta”, który odbywa się pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, w zamiejscowym oddziale CEN, tj. w Instytucie Europejskim w Łodzi, we współpracy m.in. z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej przy Oddziale IPN w Łodzi, jak również we współpracy z innymi Oddziałowymi Biurami Edukacji Narodowej oraz Delegaturami IPN w 5. województwach, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Wśród działań priorytetowych zaplanowany jest m. in. ogólnopolski turniej debat oksfordzkich o tematyce historyczno-społecznej oraz europejskiej (wsparty tzw. mentoringiem i serią warsztatów historycznych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, gier planszowych czy komputerowych, prowadzonych bezpośrednio przez nauczycieli-ekspertów oświatowych i akademickich zespołu projektowego).

W ramach zadania wykorzystywane oraz promowane są aktywne nowatorskie metody i formy pracy w zakresie nowoczesnej edukacji humanistycznej, technologie informacyjno-komunikacyjne, modele pracy zespołowej uczniów oraz moduły doskonalenia kompetencji praktycznych i pro-zawodowych.