Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

We wtorek 20 marca uczniowie klas I mundurowych uczestniczyli w debacie społecznej pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” organizowana we współpracy Akademii Marynarki Wojennej z Komendą Miejską Policji w Gdyni. Debatę otworzył prorektor ds. wojskowych kmdr Paweł Podgórny. Podczas pierwszej części spotkania głos zabrali kolejno przedstawiciele szkoły Policji w Słupsku, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Akademii Marynarki Wojennej. Otwarta dyskusja miała na celu uświadomienie zebranych osób o niebezpieczeństwach związanych z narkotykami, dopalaczami i środkami odurzającymi. Prelegenci wyjaśnili kwestie związane ze szkodliwością używek na zdrowie, niebezpieczeństwami związanymi z ich posiadaniem oraz rozprowadzaniem jak i podstawy prawne, które obowiązują względem osób nieprzestrzegających przepisów. Drugą częścią spotkania była debata podczas której zadawano pytania zaproszonym gościom.

Źródło : http://www.amw.gdynia.pl/index.php/pl/o-nas/aktualnosci/item/1824-debata-z-policja

Sylwia Ronowicz