Fotografia nocna

Fotografia nocna to było dla nas wyzwanie. Tu automatyka nie wchodzi w grę. Potrzeby był długi czas naświetlania, zwiększona czułość ISO oraz ustabilizowanie aparatu. W poszukiwaniu inspiracji na kolejną sesję fotograficzną, pobraliśmy „Instrukcję obsługi dizajnu” na wykładzie dra Huberta Bilewicza.

Stoliczku nakryj się…

W dniu 21 grudnia odbyła się druga edycja konkursu nakrywania stołów zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Celem konkursu była integracja środowisk klasowych oraz nabycie umiejętności nakrywania i dekorowania stołów. Zadaniem drużyn było przygotowanie oryginalnej aranżacji stołu z nakryciem do zaplanowanego menu świątecznego, który z powodzeniem mógłby stanąć w jednej z renomowanych restauracji.  Tematem przewodnim Konkursu Nakrywania Stołów były zbliżające się Święta. Czytaj więcej…

Zimowy rajd….śladami Grudnia ’70 w Gdyni

19 grudnia członkowie Szkolnego Koła Cyklistów udali się na rajd pod hasłem….śladami Grudnia ’70 w Gdyni. Mimo trudnych warunków na drodze udało nam się dotrzeć do wyznaczonego miejsca, gdzie Oliwier omówił nam przebieg wydarzeń na Wybrzeżu w roku 1970. kolejnym krokiem był schron pod budynkiem „akwarium” na terenie dawnej Stoczni Gdynia powstał w latach 70. ub. wieku i pełnił rolę punktu Czytaj więcej…

Laureaci szkolnego konkursu literackiego

19.12.2018 laureaci szkolnego konkursu literackiego w języku angielskim odebrali nagrody z rąk pani wicedyrektor Ewy Macek. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania świątecznego. Raz jeszcze gratulujemy Izabeli Nowak z klasy IV AT oraz Kacprowi Herrmann z klasy III CT.  

Czas na próbne egzaminy zawodowe…

Podobnie, jak w latach ubiegłych, uczniowie drugich klas technikum zmierzyli się z Próbnym Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe. W dniu 19 grudnia odbył się próbny egzamin zawodowy dla klasy II technikum eksploatacji portów i terminali, obejmujący kwalifikację AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Uczniowie mieli możliwość zapoznania z jego formą, a także sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Pierwszy Czytaj więcej…