Projekty edukacyjne

PROGRAMY I PROJEKTY  EDUKACYJNE  REALIZOWANE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Projekt ERASMUS + PROFESJONALNI W SWOICH ZAWODACH. Praktyki zagraniczne w Hiszpanii na lata 2016-2018  
Projekty Krajowe TEATR SZKOLNY – edukacja kulturalna młodego człowieka Studium Prawa Europejskiego w Warszawie  

SZKOŁA HUMANITARNA – projekt Polskiej Akcji Humanitarnej

Ideą projektu jest:

Zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu swojego otoczenia i w zmianie świata na lepsze w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju.

Kształtowanie świadomej postawy przeciwko wykluczeniu oraz dyskryminacji, w szczególności wobec cudzoziemców.

 Znalezione obrazy dla zapytania SZKOŁA HUMANITARNA – projekt Polskiej Akcji Humanitarnej

SZKOŁA AMBASADOREM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – projekt organizowany przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.

 http://www.europarl.europa.eu/poland/img/free/szkolaambasador.png

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- projekt MEN, Kuratorium Oświaty

Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. W  tworzeniu takiej szkoły uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy  szkoły  oraz osoby ze społeczności lokalnej.

 Znalezione obrazy dla zapytania SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

EDUKACJA EUROPEJSKA „Euroscola” – Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

Euroscola to konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16-20 lat).

Nagrodą w konkursie jest dofinansowana wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, podczas której zwycięskie szkoły z całej Europy biorą udział w symulowanych posiedzeniach komisji plenarnych, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego” Parlamentu. Konkurs jest dla młodzieży wyjątkową szansą na zapoznanie się z pracą Parlamentu Europejskiego oraz spotkanie innych młodych Europejczyków.

 Znalezione obrazy dla zapytania EDUKACJA EUROPEJSKA „Euroscola” - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce

Żonkile 2018 – program społeczno-edukacyjny CEO

Akcja „Żonkile” ma na celu propagowanie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.

 Znalezione obrazy dla zapytania Żonkile 2018 – program społeczno-edukacyjny CEO

LEKCJE Z ZUS – projekt zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 Znalezione obrazy dla zapytania LEKCJE Z ZUS – projekt zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – program Państwowej Inspekcji Pracy

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć, a także wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy.

 Znalezione obrazy dla zapytania KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – program Państwowej Inspekcji Pracy
 

„Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej oraz budowanie więzi i wspólnoty społecznej w oparciu o kulturowe i historyczne dziedzictwo narodowe. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała z fundacji Wolne dźwięki 30 audiobooków. Fundacja zdecydowała się w ten sposób upowszechnić polską literaturę i prezentować dorobek wybitnych pisarzy.

 
Projekty Powiatowe

,,LIDER E.E-ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW” , „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII” realizowane przy współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin Redy i Chylonki

Jest to kompleksowy, wielozadaniowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników.

 

Projekt edukacyjny dla klas drugich z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tematem projektu była „Lekcja głośnego czytania z wychowawcą, kolegami i koleżankami”. Celem projektu było: popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i popularnonaukową, kształcenie wrażliwości czytelniczej, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu

 Znalezione obrazy dla zapytania narodowy program czytelnictwa
Projekty Szkolne EDUKACJA MEDIALNA przy współpracy telewizji TTM  
,,DROGA DO KARIERY MŁODEGO CZŁOWIEKA”- projekt z doradztwa zawodowego  
PROJEKTY Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
PROJEKT Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH  
PROJEKT JĘZYKÓW OBCYCH  
PROJEKTY PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH, m.in. Aids,  
„Biała wstążka”, Cyberprzemoc i wiele innych  
 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE – projekt z zakresu edukacji przedsiębiorczości