Noś maseczkę

Uwaga uczniowie! Przypominamy iż zgodnie z zaleceniami MEN i GIS zaleca się noszenie maseczek w  miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach.

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Zarządzenie nr  1/2020/2021 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 Zarządzenie nr 120_21 dot organizacji w covid Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik Czytaj więcej…

Adresy stron

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3 https://www.gov.pl/web/edukacja/powrot-uczniow-do-szkol https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkoly–spot-informacyjny-tvp https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020  

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

„Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.”   Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole i placówce? Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji Czytaj więcej…

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka. Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2. Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Czytaj więcej…

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć Czytaj więcej…