Technik realizacji nagrań

Języki obce

język angielski, język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka

 

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika realizacji nagrań
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AUD.08 Montaż dźwięku
  AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych

Po ukończeniu nauki  uczeń m. in.:

 • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
 • planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
 • organizuje plan nagraniowy;
 • obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 • wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 • wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
 • obsługuje systemy mikrofonowe;
 • stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • obsługuje system MIDI.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 • Zapewniamy praktyki zawodowe w Filharmonii Kaszubskiej, Audiline, studiach nagrań, Radiu Kaszebe, Radiu Gdańsk.
 • Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.