Technik realizacji nagrań

Języki obce

język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka

 

Zawód technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika realizacji nagrań
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
    AUD.08 Montaż dźwięku
    AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych