Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Podręczniki do nauki przedmiotów ogólnokształcących dla klas liceum i technikum obowiązujące w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie w roku szkolnym 2023/2024

Klasa I – liceum ogólnokształcące

Klasa I – technikum

Klasa II – liceum ogólnokształcące

Klasa II – technikum

Klasa III – liceum

Klasa III – technikum

Klasa IV liceum

Klasa IV technikum

Klasa V technikum