Projekt edukacyjny dla klas drugich z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki

Od listopada do grudnia 2017 r. uczniowie klas drugich na godzinach wychowawczych realizowali projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tematem projektu była „Lekcja głośnego czytania z wychowawcą, kolegami i koleżankami”. Celem projektu było: popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania, zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i popularnonaukową, kształcenie wrażliwości czytelniczej, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu. Nauczyciel – bibliotekarz zapoznał uczniów z literaturą dostępną w bibliotece szkolnej i przygotował wystawę nowości wydawniczych zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. We wszystkich klasach drugich odbyły się lekcje głośnego czytania.

Ewa Czajkowska