Szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   – Zasady Rekrutacji

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej Szkoły podstawowej oraz zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Kandydaci ubiegający SIĘ O MIEJSCE  w Liceum powinni mieć ukończone 18 lat.

Placówka Oferuję naukę w dwóch cyklach:

szkoła 2-Lenia po 3 – letniej zasadniczej Szkole Zawodowej

3-letnia Szkoła po gimnazjum lub Szkole podstawowej

Prowadzimy Stała rekrutację bez egzaminów wstępnych.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej jest szkołą, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 Egzamin dojrzałości, przeprowadzany w naszej Szkole  jest zgodnie z zasadami Nowej matury.

Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu Szkoły Publicznej.

 

Liceum dla Dorosłych jest bezpłatne.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie w piątek od 16.00 do 20.00 i w sobotę od 8.00 to 18.00.

Zapisy do Liceum

OSOBY, Które podjęły już decyzję, że chcą chodzić właśnie chodzić do  Naszej Szkoły, ZAPRASZAMY do siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ww Redzie ul. Łąkowa 36/38.

Nie wymagamy wcześniejszego umawiania SIĘ W CELU Wypełnienia formularza zgłoszeniowego, ZAPRASZAMY w godzinach pracy sekretariatu szkoły od 8.30-16.00.

Podanie(pobierz)