Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

Klasy I,II LO
Klasy I, II, III Tech.
I semester : 3.09.2018-17.12.2018: 15 tyg.
II semester : 17.12.2018 – 21.06.2019: 22 tyg.
Klasy maturalne:
I semester : 3.09.2018 –17.12.2018 :15 tyg.
II semester : 17.12.2018 – 26.04.2019 :14 tyg.

Dni robocze roku szkolnego: 200

Przerwy świąteczne/ ferie
01.11.2018 – Wszystkich Świętych – czwartek
23-02.01.2019r.- Boże Narodzenie/ Nowy Rok
11.02.2019-22.02.2019r.- Ferie zimowe
18.04.2019-23.04.2019r.- Wielkanoc
01.05.2019, 03.05.2019r.- środa, piątek
20.06.2019r.– Boże Ciało

Dni dyrektorskie (10)

02.11.2018r. piątek (1)
02.01.2019,03.01.2019,04.01.2019 środa, czwartek, piątek (3)
Matura pisemna :– dni dyrektorskie(3)
02.05.2019r. czwartek- Dzień Flagi – do odpracowania kwiecień 2019 sobota
29.04.2019,30.04.2019- poniedziałek, wtorek(2)
1 dzień do dyspozycji dyrektora szkoły

Wywiadówki/ konsultacje:
17.09.2018r. g.17 -17.30 klasy II-IV,
                        g. 17. klasy pierwsze Hala sportowa, następnie 17.30 w salach
12.11.2018r.- wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr
18.03. 2019r. wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr
13.05.2018r.- wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr

Ważne terminy w klasyfikacji :

12.11.2018r. -wystawienie proponowanych ocen na I semestr
18.03.2019r. – wystawienie proponowanych ocen za II semestr/końcoworocznych w klasach maturalnych
31.05.2019r. – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach II wyjeżdżających na obóz do Łeby (edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne do 07.06.2019)
07.06.2019r.- wystawienie ocen końcoworocznych w szkole z wyłączeniem klas II wyjeżdżających do Łeby.

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły – wstępnie określone terminy
10. 09.2018r.poniedziałek
12.11.2018r. poniedziałek
17.12.2018r. poniedziałek klasyfikacja śródroczna
18.03.2019r. poniedziałek
15.04. 2019r. poniedziałek klasyfikacja końcoworoczna klasy maturalne
12.06.2019r. Środa! Klasyfikacja końcoworoczna