Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

Klasy I,II LO
Klasy I, II, III Tech.
I semester : 3.09.2018-17.12.2018: 15 tyg.
II semester : 17.12.2018 – 21.06.2019: 22 tyg.
Klasy maturalne:
I semester : 3.09.2018 –17.12.2018 :15 tyg.
II semester : 17.12.2018 – 26.04.2019 :14 tyg.

Dni robocze roku szkolnego: 200

Przerwy świąteczne/ ferie
01.11.2018 – Wszystkich Świętych – czwartek
23-02.01.2019r.- Boże Narodzenie/ Nowy Rok
11.02.2019-22.02.2019r.- Ferie zimowe
18.04.2019-23.04.2019r.- Wielkanoc
01.05.2019, 03.05.2019r.- środa, piątek
20.06.2019r.– Boże Ciało

Dni dyrektorskie (10)

02.11.2018r. piątek (1)
02.01.2019,03.01.2019,04.01.2019 środa, czwartek, piątek (3)
Matura pisemna :– dni dyrektorskie(3)
02.05.2019r. czwartek- Dzień Flagi – do odpracowania kwiecień 2019 sobota
29.04.2019,30.04.2019- poniedziałek, wtorek(2)
1 dzień do dyspozycji dyrektora szkoły

Wywiadówki/ konsultacje:
17.09.2018r. g.17 -17.30 klasy II-IV,
                        g. 17. klasy pierwsze Hala sportowa, następnie 17.30 w salach
12.11.2018r.- wywiadówki/konsultacje oceny proponowane za I semestr
18.03. 2019r. wywiadówki/konsultacje cała szkoła, maturzyści oceny proponowane za II semestr
13.05.2018r.- wywiadówki/ konsultacje oceny proponowane za II semestr

 

Ważne terminy w klasyfikacji :

12.11.2018r.  -wystawienie proponowanych ocen na I semestr

14.03.2019r. – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych tylko w klasach maturalnych

10.04.2019r.- wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

9.05.2018r.- oceny proponowane za II semestr

31.05.2019r. – wystawienie ocen końcoworocznych w klasach II wyjeżdżających na obóz do    Łeby(edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne do 07.06.2019)

07.06.2019r.– wystawienie ocen końcoworocznych w szkole z wyłączeniem klas II wyjeżdżających do Łeby.

Obozy klas mundurowych :

Klasy pierwsze 27-31.05.2019r.

1aLo, 1bLo, 1bT, 1et

Klasy drugie 3-7.06.2019r.

2aLo,2bLo,2bt,2et

Jako opiekunowie na obozy jadą wychowawcy klas mundurowych.

 

 

Rady Pedagogiczne zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły – wstępnie określone terminy

10.09.2018r.poniedziałek

12.11.2018r. poniedziałek

17.12.2018r.poniedziałek klasyfikacja śródroczna

18.03.2019r.poniedziałek

15.04. 2019r. poniedziałek   klasyfikacja końcoworoczna  klasy   maturalne

12.06.2019r.  Środa!    Klasyfikacja końcoworoczna

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM W PZS w REDZIE 2018/2019

Lp Klasa Nazwa zawodu/Symbol zawodu Nazwa kwalifikacji Liczba tygodni Wymiar czasowy Okres realizacji
1 2 C T

2 D T

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/311943 AU.54 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych 
i publikacji cyfrowych
2 80 godzin 19.11.2018-30.11.2018
2 3 A T Technik  Geodeta/311104 B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

4 160 godzin 06.05.2019-31.05.2019
3 3 A T Technik architektury krajobrazu/314202 R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4 160 godzin 06.05.2019-31.05.2019
4 3 B T Technik eksploatacji portów i terminali/333106 A.34

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

4 160 godzin 05.11.2018-30.1.2018r.
5 3 C T Technik cyfrowych procesów graficznych/311911 A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

4 160 godzin 01.10.2018-26.10.2018r.