Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Redzie

14 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie serdecznie powitała słuchaczy  liceum i grono pedagogiczne. Szczególne słowa były skierowane do nowo przyjętych słuchaczy.

Pani Dyrektor poinformowała słuchaczy o najważniejszych sprawach związanych z życiem szkoły oraz o powołaniu nowego wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którym została pani Ewa Macek.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na możliwości, jakie otwiera przed słuchaczami ukończenie naszego liceum, szczególnie jeśli łączy się ze zdaniem egzaminu maturalnego. W zakończeniu swojego wystąpienia życzyła wszystkim owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.