Wybierz przewodniczącego Samorządu Szkolnego Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie

samorząd uczniowski reda

Już niedługo będziecie mogli zdecydować, który z uczniów naszej szkoły zostanie przewodniczącym Samorządu Szkolnego Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Wybory odbędą się w piątek 5.10.2018 r. w godzinach 07.50-13.40. Zapraszamy do oddania głosu na swojego faworyta.

Komisja wyborcza została wybrana drogą losowania spośród uczniów wszystkich klas szkoły. Nad prawidłowością głosownia czuwać będzie Komisja w składzie:

I zmiana: Milena Wojcieszonek, Szymon Szyjkowski , Hanna Trochowska, Weronika Skoczke

II zmiana: Martyna Lipowska, Adam Bulczak, Sara Mielewczyk, Łukasz Bielaszewski

Komisja wyborcza będzie czuwała nad prawidłowością przebiegu głosowania, by nie był niczym zakłócony, by wybory odbywały się w sposób tajny i praworządny. Po zakończeniu głosowania Komisja w pełnym składzie otworzy urnę wyborczą, przeliczy  głosy. Następnie sporządzi protokół z przeprowadzonych wyborów, a ich wyniki poda do publicznej wiadomości. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, Komisja dokona stwierdzenia ważności wyborów.

Dzień przed wyborami zostanie przygotowana i odpowiednio zabezpieczona urna wyborcza. Zostaną, przygotowane listy uczniów uprawnionych do głosowania, wydrukowane karty do głosowania z nazwiskami kandydatów. Wybory odbędą się na II piętrze przy sali 102 w godzinach 07.50-13.40.

kandydaci do Samorządu Uczniowskiego