Rekrutacja

 

Dokumenty które należy dostarczyć wraz z podaniem:

  1. Świadectwo ukończenia Gimnazjum
  2. Oryginał/kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. Akt urodzenia oryginał/kopia
  4. 2 zdjęcia
  5. Karta zdrowia
  6. Opinia Poradni Psychologiczno- Pedagogiczne(np. dysleksja)
  7. Zaświadczenie o udziale w olimpiadach (jeśli takowe posiadasz)
  8. Zaświadczenie od pracodawcy /potwierdzenie praktyki – o zamiarze zawarcia umowy o pracę z dn. 01.09.2018 r. wzór zaświadczenia do pobrania razem z podaniem (szkoła branżowa I – stopnia)