Szkoły dla młodzieży

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH I ODNIEŚ SUKCES ZAWODOWY!

Aby sprostać oczekiwaniom pracodawców i właściwie przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy przygotowaliśmy ofertę opartą na kształceniu zawodowym, w powiązaniu z zakładami pracy i uczelniami wyższymi.
Program naszego liceum i technikum dostosowany jest do wymogów nowoczesnej gospodarki i oczekiwań uczelni wyższych. Kształcimy z pasją, jesteśmy szkołą sukcesu i innowacji.
Kreatywność i talent nauczycieli sprawia, iż uczniowie łatwo i szybko przyswajają wiedzę. Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie bądź kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Robią, to o czym marzyli. Twoim kluczem do sukcesu jest edukacja w PZS w Redzie!

dyrektor szkoły
mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

 

 

Informacje o szkole:

Liceum Służb Mundurowych >>

Technikum mundurowe >>

Technikum branż kreatywnych >>

Dodatkowe informacje

  • W przypadku niepełnego naboru do poszczególnych oddziałów proponujemy utworzenie klas dwuzawodowych w technikum młodzieżowym (stąd zawody zbliżone) np: technik geodeta/technik architektury krajobrazu  oraz technik cyfrowych procesów graficznych/technik organizacji reklamy.
  • Absolwenci technikum w tych zawodach mogą znaleźć sporo ofert na rynku pracy oraz  mają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą rozwijać własną przedsiębiorczość. 
  • Zawody te są atrakcyjne dla młodego człowieka, umożliwiają mu jego wszechstronny rozwój w dobie ogromnego postępu technologicznego. Kształcenie w proponowanych zawodach nie wymaga bardzo wysokich nakładów ekonomicznych.  Szkoła dysponuje kadrą pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.
  •  W powiecie wejherowskim żadna z placówek nie kształci uczniów w w/w zawodach.

Kształcąc się w naszym technikum uzyskujesz:

  1. świadectwo ukończenia szkoły
  2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w  zawodzie
  3. świadectwo dojrzałości
  4. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie